Scientific committee

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

vice-dean for science, research and foreign relations

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

vice-dean for education

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

prodekanka pre vedu , výskum a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie