Information

Sections

XVIII. International Scientific Conference of bachelor and master degree students

 • Quality and safety of raw materials and foodstuffs of plant origin
 • Quality and safety of raw materials and foodstuffs of animal origin
 • Control and safety of food chain
 • Applied biology
 • Biotechnology


VENUE


Information

conference is designed for students of internal as well as external form of study

 • working language: Slovak, Czech, English, Polish
 • papers will be presented in the form of lectures
 • lecturers can use data-projector
 • time for one oral presentation is 10 minutes
 • abstracts will be published in online reviewed book of abstracts


Important dates


Remark

 • organizing committee reserves the right to move the abstract to another section by subject

If necessary, it is possible to arrange accommodation in the student home for foreign students in agreement with the contact person.

Tematické okruhy (sekcie)

XVIII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

 • Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu
 • Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu
 • Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca
 • Aplikovaná biológia
 • Biotechnológie


MIESTO KONANIA


Informácie

konferencia je určená pre študentov dennej aj externej formy štúdia

 • rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský
 • príspevky budú prezentované formou prednášok
 • prednášajúcim bude k dispozícii dataprojektor
 • čas vyhradený na prezentáciu je 10 minút
 • odprezentované príspevky vo forme rozšírených abstraktov budú publikované v online publikácií v recenzovanom zborníku abstraktov


Dôležité termíny

Poznámka

 • organizačný výbor si vyhradzuje právo presunúť prihlásený abstrakt do inej sekcie podľa témy práce

V prípade potreby je možné pre zahraničných študentov po dohode s kontaktnou osobou, zabezpečiť ubytovanie v študentskom domove.

Template of abstract XVII. International Scientific Conference of students 2019.docx


Template of Abstract

Sablona a vzor abstraktu na XVII. vedecku konferenciu studentov I. a II. stupna VS studia 2019.docx


Šablóna abstraktu