Information

Sections

XIX. Online International Scientific Conference of bachelor and master degree students

 • Quality and safety of raw materials and foodstuffs of plant origin

 • Quality and safety of raw materials and foodstuffs of animal origin

 • Control and safety of food chain

 • Applied biology

 • Biotechnology


VENUE - ONLINE via MS TEAMS platform


Information

conference is designed for students of internal as well as external form of study

 • working language: Slovak, Czech, English, Polish

 • papers will be presented in the form of lectures

 • lecturers can use data-projector

 • time for one oral presentation is 10 minutes

 • abstracts will be published in online reviewed book of abstracts


Important dates


Remark

 • organizing committee reserves the right to move the abstract to another section by subject


Tematické okruhy (sekcie)

XIX. Online Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

 • Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu

 • Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu

 • Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca

 • Aplikovaná biológia

 • Biotechnológie


MIESTO KONANIA - ONLINE prostredníctvom MS TEAMS platformy


Informácie

konferencia je určená pre študentov dennej aj externej formy štúdia

 • rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, poľský

 • príspevky budú prezentované formou prednášok

 • prednášajúcim bude k dispozícii dataprojektor

 • čas vyhradený na prezentáciu je 10 minút

 • odprezentované príspevky vo forme rozšírených abstraktov budú publikované v online publikácií v recenzovanom zborníku abstraktov


Dôležité termíny

Poznámka

 • organizačný výbor si vyhradzuje právo presunúť prihlásený abstrakt do inej sekcie podľa témy práce


Template of abstract XIX. International Scientific Conference of students 2021_.docx


Template of Abstract

Sablona a vzor abstraktu na XIX. vedecku konferenciu studentov I. a II. stupna VS studia 2021_.docx


Šablóna abstraktu