Organizing committee

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

Ing. Zuzana Barboráková, PhD. 

Mgr. Dominik Hollý

Ing. Monika Mrvová

Ing. Andrea Mesárošová

Študentský spolok PASTEUR / Student association PASTEUR