Introduction

The aim of the conference is the competitive presentation of individual and collective scientific works of students of 1st and 2nd study degrees.

Cieľom konferencie je súťažná prezentácia individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.