Conference programme

You can download the Conference Programme file below.

Program konferencie si môžte stiahnuť nižšie, v prílohách.