Student conference FBFS

Slovak University of Agriculture

in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

invites you to participate at the

XXI. International scientific conference of bachelor´s and master´s degree students

which is being held under the auspices of 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences

20th April 2023

at FBFS SUA in NitraXVI. International scientific conference of PhD. studentswill be heldNovember 2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na 

XXI. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou,

ktorá sa bude konať pod záštitou

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

20. apríla 2023

na FBP SPU v NitreXIV. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťousa uskutoční vNovembri 2023