online

Student conference FBFS

Slovak University of Agriculture

in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

invites you to participate at the

XIX. Online International scientific conference of bachelor´s and master´s degree students

which is being held under the auspices of

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences

22nd April 2021

at FBFS SUA in NitraXIII. International scientific conference of PhD. studentswill be heldNovember 2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na

XIX. Online Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou,

ktorá sa bude konať pod záštitou

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

22. apríla 2021

na FBP SPU v NitreXIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťousa uskutoční vNovembri 2021