Student conference FBFS

Milí účastníci konferencie,

s ľútosťou Vám oznamujeme, že kvôli obmedzeniam v súvislosti s výskytom koronavírusu sa študentská konferencia plánovaná na 23.4.2020 konať nebude.

Dear Conference Participants,

We regret to inform you that due to the restrictions on the occurrence of coronavirus, the student conference scheduled for April 23, 2020 will not take place.

Slovak University of Agriculture

in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

invites you to participate at the

XVIII. International scientific conference of bachelor´s and master´s degree students

which is being held under the auspices of

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences

23th April 2020

at FBFS SUA in NitraXIII. International scientific conference of PhD. studentswill be heldNovember 2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na

XVIII. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou,

ktorá sa bude konať pod záštitou

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

23. apríla 2020

na FBP SPU v NitreXIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťousa uskutoční vNovembri 2020