Student conference FBFS

Slovak University of Agriculture

in Nitra

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

invites you to participate at the

XX. International scientific conference of bachelor´s and master´s degree students

which is being held under the auspices of

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences

21st April 2022

at FBFS SUA in NitraXIII. International scientific conference of PhD. studentswill be heldNovember 2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

si Vás dovoľuje pozvať na

XX. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou,

ktorá sa bude konať pod záštitou

prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

21. apríla 2022

na FBP SPU v NitreXIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťousa uskutoční vNovembri 2022